• Regulamin

1. Informacje wstępne

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady zamawiania i dostarczania towarów oferowanych w sklepie internetowym działającym pod adresem www.techsport.pl prowadzonym przez firmę TECHSPORT Szymon Mikłusiak z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Regera 77 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Bielska-Białej, pod numerem 59889, NIP 937-221-78-414, REGON 240607265.

1.2 Adres do korespondencji:

TECHSPORT
ul.Regera 77
43-382 Bielsko-Biała

1.3 Kontakt:

email: sklep@techsport.pl
tel. 734 463 774 (numer czynny w dni powszednie w godz. 8-17)

1.4 Konto bankowe Sprzedawcy:

ING BANK: 37 1050 1070 1000 0092 1511 8853

2. Oferta i składanie zamówień

2.1 Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert.

2.2 Ceny towarów podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

2.3 Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2.4 Składanie zamówień w sklepie internetowym techsport.pl możliwe jest poprzez:

 • a) rejestrację w serwisie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego (rejestracja dokonywana jest jednorazowo)
 • b) zakup z pominięciem procedury rejestracji poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia
 • c) złożenie zamówienia bezpośrednio drogą mailową na adres: sklep@techsport.pl
 • d) złożenie zamówienia telefonicznie pod numerami 734 463 774

2.5 Wymagania sprzętowe i techniczne niezbędne do złożenia zamówienia:

 • a) komputer klasy PC lub inne urządzenie z systemem operacyjnym umożliwiającym połączenie z internetem
 • b) dostęp do internetu szerkopasmowego
 • c) posiadanie adresu email
 • d) przeglądarka internetowa obsługująca HTML, CSS, JavaScript, Cookies

2.6 Złożenie zamówienia uwarunkowane jest z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu Sklepu oraz podaniem niezbędnych danych potrzebnych do realizacji zamówienia tj. pełnego poprawnego adresu dostawy, aktualnego telefonu kontaktowego oraz aktywnego adresu email.

2.7 Składanie zamówień na stronie www.techsport.pl odbywa się poprzez:

 • a) wybranie interesującego towaru i dodaniu go do koszyka
 • b) przejściu do kasy i wybraniu metody podania danych niezbędnych do wysyłki (zakup bez rejestracji lub po wcześniejszym zalogowaniu się)
 • c) wyboru opcji dostawy i formy płatności
 • d) zatwierdzeniem zamówienia przyciskiem "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty"

2.8 Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta:

a) w przypadku zamówień składanych drogą mailową i poprzez strone sklepu: W chwili potwierdzenia przez sklep złożonego zamówienia drogą mailową lub ewentualnie telefonicznie
b) w przypadku zamówień składanych telefonicznie: Podczas trwania rozmowy w chwili w ktorej pracownik przyjmujący zamówienie potwierdza, że przyjął zamówienie do realizacji

2.9 SKlep zastrzega sobie możliwość weryfikacji zamówienia telefonicznie lub jego anulowania w przypadku:

 • a) nieprawidłowego wypełnienia formularza
 • b) wątpliwości co do rzetelności złożenia takiego zamówienia i bezskutecznej próbie jego potwierdzenia
 • c) braku towaru na stanie magazynowym (W przypadku przedpłaty za niedostępny towar, zwrot całości kwoty następuje natychmiast tj. w przeciągu 1-3 dni roboczych)

3. Realizacja zamówień i koszta przesyłek

3.1 Zamówienia realizowane są na następny dzień roboczy od daty złożenia zamówienia, z wyłączniem towarów dostępnych na zamówienie (czas realizacji uzgadniany jest wówczas indywidualnie).

3.2 Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 • a) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki
 • b) przelew bankowy na konto bankowe sprzedawcy wymienione w punkcie 1.4
 • c) płatność kartą kredytową
 • d) płatność poprzez system szybkich płatnośći Sky-Pay. "Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A."
 • e) odbiór osobisty i zapłata na miejscu gotówką

3.3 Sprzedawca korzysta z następujących spedytorów:

 • a) firma kurierska DPD www.dpd.com.pl
 • b) Poczta Polska
 • c) Inpost - paczkomaty

3.4 Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Dokładne informacje na temat kosztów dostawy znajdują się w dziale KOSZTA DOSTAWY

4. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

4.1 Na mocy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta Dz.U.2014.827, kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania nabytej rzeczy.

4.2 Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie internetowym www.techsport.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, poprzez przesłanie go na adres korespondencyjny sklepu podany w pkt. 1.2. lub pisząc na adres e-mail: reklamacje@techsport.pl

4.3 Konsument może skorzystać z gotowego wzoru odstąpienia od umowy, który można pobrać pod adresem: http://techsport.ibh.pl/.images/wzor_dokumentu_odstapienie_od_umowy.pdf (link należy skopiować do przeglądarki)

4.4 Przesyłkę należy nadać na adres korespondencyjny sklepu podany w pkt. 1.2.

4.5 Konsument obowiązany jest odesłać towar na adres korespondencyjny sklepu niezwłocznie, tj nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia stosownego oświadczenia.

4.6 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

4.7 Konsument zobowiązany jest do dostarczenia towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikającego z korzystania w sposób inny niż to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy oraz za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia towaru odsyłanego do zwrotu.

4.8 Sklep zwróci wszystkie otrzymane od kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (jednak nie większe niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez sklep) niezwłocznie tj. nie później niż 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia.

4.9 Brak odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 • a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. Odpowiedzialność sprzedawcy wobec konsumenta za wady towaru (rękojmia)

5.1 Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.

5.1 Kupujący może składać sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem reklamacje@techsport.pl, w formie pisemnej na adres

Sprzedawcy lub osobiście w sklepie stacjonarnym sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 • a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
 • b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 • c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
 • d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

5.3 Gotowy formularz reklamacyjny można pobrać pod adresem: http://techsport.ibh.pl/.images/wzor_dokumentu_reklamacja.pdf (link należy skopiować do przeglądarki)

5.4 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5.5 W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

 • a) wymiany towaru na nowy;
 • b) naprawy towaru;
 • c) obniżenia ceny;
 • d) odstąpienia od umowy – tylko w przypadku gdy wada jest istotna.

5.6 W przypadku wystąpienia wady konsument może zwykle żądać wymiany rzeczy lub jej naprawy. Sklep może jednak odmówić spełnienia tych żądań w przypadku gdy:

 • a) żądanie wymiany lub naprawy byłoby niemożliwe do zrealizowania dla sklepu – np. ze względu na zaprzestanie produkcji danego towaru lub brak możliwości naprawy. Wówczas konsument może skorzystać z dwóch innych opcji, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
 • b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałoby nadmiernych kosztów – np. żądanie wymiany całego towaru na nowy, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości lub ma charakter nieistotny (wada jest łatwo usuwalna). Wówczas konsument może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, np. jeśli odmowa sklepu dotyczy wymiany produktu, konsument może następnie żądać naprawy.

5.7 Konsument może żądać odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy wada ma charakter istotny lub jest to druga lub kolejna reklamacja tego samego towaru. Jeżeli jest to pierwsze żądanie złożone w ramach reklamacji dotyczącej danego towaru, sprzedawca może odmówić i zaproponować konsumentowi niezwłoczną wymianę lub naprawę – niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami.

5.8 Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, tj otrzymania reklamowanego produktu wraz z poprawnie wypełnionym formularzem reklamacyjnym.

5.9 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

6. W razie złego dobrania zakupionego towaru np. rozmiarowo, istnieje również możliwość jego wymiany do miesiąca czasu od daty zakupu.

W przypadku wymiany prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy ze sklepem pod adresem: sklep@techsport.pl w celu uzgodnienia wymiany towaru. Wymiany odbywają się na koszt kupującego. Wymieniany towar należy odesłać na adres korespondencyjny wraz z wypełnionym formularzem wymiany, mozna go pobrac tutaj.

7. Przesyłki wysyłane na koszt sklepu nie będą odbierane (chyba że zostało to wcześniej uzgodnione)

8. W przypadku odstąpienia od umowy lub reklamacji towaru, klient zobowiązany jest zwrócić cały towar (dotyczy to również gratisów)

9. Postanowienia końcowe

9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

9.2. Opisy produktów i zdjęcia zamieszczone na stronie Sklepu w większości przypadków stanowią własność firmy TECHSPORT. Zakazuje się ich komercyjnego wykorzystywania czy publikowania opisów produktów i zdjęć.

9.3. Sprzedawca oświadcza, iż ma zakaz dostarczania terści bezprawnych.

9.4 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.5 Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

9.6 Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.